Luottamustehtävissä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

img_4108.jpgOlen toiminut vuodesta 2007 lähtien ev. lut. kirkon erilaisissa luottamustehtävissä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana olen toiminut sekä Kemijärvellä että Rovaniemellä. Vuodesta 2012 lähtien olen kuulunut ev lut. kirkon kirkolliskokoukseen ja lakivaliokuntaan.

Lähdin kirkolliskokoukseen ehdokkaaksi, koska olen huolissani kirkkomme nykyisestä tilasta. Kirkon merkitys Suomelle on ollut valtaisa niin kansamme uskonelämän, kulttuurin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuin yhteiskunnallisenkin kehityksen osalla. Nyt kirkkomme on kriisissä. Jäsenmäärä laskee jatkuvasti. Ihmiset eivät koe kirkon sanomaa tärkeäksi ja tuntuu, että kirkko itsekin on aika hukassa sen suhteen, mikä on sen perussanoma.

Kirkon tärkein tehtävä on kertoa Jumalan rakkaudesta. Jeesus antoi meille lähetyskäskyn tehtäväksi - ja työ on edelleen kesken! Kaikki kirkon toiminta jumalanpalveluksesta diakoniatyöhön ja hautausmaiden hoitoon on perusteltavissa tämän kautta.

Kirkon on kyettävä uudistumaan ajan mukana ja sen on tavoitettava ihmiset kaikkina aikakausina. Toimintatapoja on voitava rohkeasti muuttaa vastaamaan nykypäivän haasteita. Samalla on pidettävä kiinni kirkon ajattomasta, murtumattomasta perustasta. Kristillisiä perusarvoja on puolustettava yhteiskunnan arvoilmastosta riippumatta.

Näillä sivuilla kerron tarkemmin arvoistani ja ajatuksistani. Voit lukea ajatuksiani myös kirjastani!


KIRKOLLISKOKOUS

Olen toiminut Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen jäsenenä keväästä 2012 alkaen. Keväällä 2020 tulin valituksi kolmannelle kaudelle luottamustehtävään.

Kirkolliskokouskaudella 2016-20 pitämäni puheet olen koonnut pieneen kirjaseen, jonka voit lukea KLIKKAAMALLA TÄSTÄ


Ensimmäisestä kirkolliskokouskaudestani 2012-16 kirjoittamani kirjan voit lukea:

KLIKKAAMALLA TÄSTÄ


kirkkokirjan_kansi.jpgSyksyllä 2010 kirjoitin kirjan nimeltään Kokemuksiani ristin tieltä. Tässä kirjassa kerron ajatuksistani kristinuskosta oman kokemukseni pohjalta sekä toiminnastani nuorena kirkkovaltuutettuna, ajoittain vähän myrskynkin keskellä. Tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen olen kokenut paljon ja voi olla, että ilmaisin itseäni joiltakin osin vähemmän kärjekkäästi. Ajatteluni peruslinjat ja tietysti myös uskoni perusta ovat säilyneet. Kirjan sisällön löydät oheisen linkin takaa pdf-tiedostona.

Klikkaa tästä ja lue kirjani Kokemuksiani ristin tieltä!

047.jpg