Luottamustehtävissä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

img_4108.jpgOlen toiminut kirkkovaltuutettuna Kemijärven seurakunnassa (2007-14) ja Rovaniemellä vuodesta 2015 alkaen. Keväällä 2012 minut valittiin nelivuotiskaudeksi maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen.

Lähdin ehdokkaaksi, koska olen huolissani kirkkomme nykyisestä tilasta. Kirkon merkitys Suomelle on ollut valtaisa niin kansamme uskonelämän, kulttuurin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuin yhteiskunnallisenkin kehityksen osalla. Nyt kirkkomme on kriisissä. Jäsenmäärä laskee jatkuvasti. Ihmiset eivät koe kirkon sanomaa tärkeäksi ja tuntuu, että kirkko itsekin on aika hukassa sen suhteen, mikä on sen perussanoma.

Kirkon tärkein tehtävä on kertoa Jumalan rakkaudesta. Jeesus antoi meille lähetyskäskyn tehtäväksi - ja työ on edelleen kesken! Kaikki kirkon toiminta jumalanpalveluksesta diakoniatyöhön ja hautausmaiden hoitoon on perusteltavissa tämän kautta.

Kirkon on kyettävä uudistumaan ajan mukana ja sen on tavoitettava ihmiset kaikkina aikakausina. Toimintatapoja on voitava rohkeasti muuttaa vastaamaan nykypäivän haasteita. Samalla on pidettävä kiinni kirkon ajattomasta, murtumattomasta perustasta. Kristillisiä perusarvoja on puolustettava yhteiskunnan arvoilmastosta riippumatta.

Näillä sivuilla kerron tarkemmin arvoistani ja ajatuksistani. Voit l047.jpgukea ajatuksiani myös kirjastani!

Syksyllä 2010 kirjoitin kirjan nimeltään Kokemuksiani ristin tieltä. Tässä kirjassa kerron ajatuksistani kristinuskosta oman kokemukseni pohjalta sekä toiminnastani nuorena kirkkovaltuutettuna, ajoittain vähän myrskynkin keskellä. Kirjan sisällön löydät oheisen linkin takaa pdf-tiedostona.

Klikkaa tästä ja lue kirjani Kokemuksiani ristin tieltä!